Política de privacitat

CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES

A efecte del que preveu el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 (d'ara endavant, “RGPD”) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulacio d?aquestes dades, FORO CAPITAL PYMES, SL, com a responsable del tractament, informa l?usuari de l?existència d?un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per i per FORO CAPITAL PYMES, SL i baix la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i la gestio? de la relacio? amb l?usuari, així? com les labors d?informaci?. En el moment de l?acceptaci? de les presents condicions generals, FORO CAPITAL PYMES, SL precisara? de l?usuari la recollida d?unes dades imprescindibles per a la prestaci? dels seus serveis.

REGISTRE DE FITXERS I FORMULARIS

L'emplenament del formulari de registre és obligatòria per accedir i gaudir de determinats serveis oferts a la web. No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar-se o participar en qualsevol de les promocions en què se sol·licitin dades caracter personal. Us informem que les dades personals que s'obtinguin com a conseqüència del vostre registre com a usuari formaran part del Registre d'Activitats i operacions de Tractament (RAT), que s'actualitzés? periòdicament dacord amb el que estableix el RGPD.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES FACILITATS

L'usuari és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se FORO CAPITAL PYMES, SL de qualsevol responsabilitat sobre això. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta al formulari de registre o subscripció. FORO CAPITAL PYMES, SL no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d?elaboració pròpia i de les quals s?indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l?ús d'aquesta informaci?. FORO CAPITAL PYMES, SL es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació. S'exonera a FORO CAPITAL PYMES, SL de responsabilitat davant de qualsevol dan?o perjudici que pogués patir l'usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, a la informaci? facilitada per FORO CAPITAL PYMES, SL sempre que procedeixi de fonts alienes a FORO CAPITAL PIMES, SL.

COOKIES

El lloc web WWW.FOROCAPITALPYMES.COM utilitza cookies, considerant aquests fitxers físics d'informació allotjats al mateix terminal de l'usuari i serveixen per facilitar la navegació de l'usuari pel portal. De tota manera, l'usuari té la possibilitat de configurar el navegador de manera que impedeixi la instal·lació d'aquests fitxers.

FINALITATS

Les finalitats de FORO CAPITAL PYMES, SL són exclusivament el manteniment i la gestio? de la relacio? amb l?usuari, així? com les labors d?informaci?. Per a fins comercials i de millora de l?experiència en línia del client.

MENORS D'EDAT

En cas que alguns dels nostres serveis vagin dirigits específicament a menors d?edat, FÒRUM CAPITAL PIMES sol·licitara? la conformitat dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals o, si escau, per al tractament automatitzat de les dades.

CESSIÓ DE DADES A TERCERS

FÒRUM CAPITAL PIMES no realitzarà? cesio? de dades dels usuaris a tercers.

EXERCICI DE DRETS D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ

Podra? dirigir les vostres comunicacions i exercitar els drets d?accés, rectificaci?, cancel?aci? i oposici? mcosta@forocapitalpymes.com. En virtut del que estableix el RGPD, vostè també pot sol·licitar, en els mateixos termes i procediment, els drets a la limitació del tractament (art. 18) ia la portabilitat de les dades (art. 20) .

MESURES DE SEGURETAT

FORO CAPITAL PYMES, SL ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides, i procuren instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració. , accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades a FÒRUM CAPITAL PIMES.

FÒRUM CAPITAL PIMES no és responsable d'hipote?tics danesos o perjudicis que es poguessin derivar d?interfer?ncies, omissions, interrupcions, virus informa?tics, avaries telef?niques o desconnexions en el funcionament operatiu d?aquest sistema electro?nic, motivades per causes alienes a FÒRUM CAPITAL PIMES; de retards o bloquejos en l?ús del present sistema electro?nic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues al Centre de Processos de Dades, al sistema d?Internet o en altres sistemes electro?nics, així? com de danesos que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legitimes fora del control de FÒRUM CAPITAL PIMES. Això no obstant, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L'usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de FÒRUM CAPITAL PIMES, en la forma i per a les finalitats indicades a la present Política de Privadesa. Certs serveis prestats al Portal poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de Dades Personals.

Inscripció Empreses
CA ES