Missió, Visió i Valors

Missió

Presentar a la comunitat d'inversors a empreses (industrials i financers) l'oportunitat d'invertir entre 0,5 i 5 M€ al capital d'empreses ja consolidades de diferents sectors. Per a les PIME, donar l'oportunitat de finançar-ne el creixement, mitjançant aportació financera d'inversors al capital i entitats de finançament.

Visió

A mitjà termini, esdevenir la plataforma on les PIME espanyoles pensin per decidir els seus processos de fusió o ampliació de capital. Per als Inversors, tant nacionals com a Internacionals, ser el referent on cercar oportunitats d'inversió en empreses a Espanya.

Valors

A Foro Capital Pymes ens mou el nostre interès a transformar els nostres coneixements i la nostra xarxa de contactes en valor per a les PIME. Volem ser honestos amb la nostra proposta. No tenim altre objectiu més enllà que el definit a la nostra missió i tenim a la serietat, professionalitat, confidencialitat i imparcialitat el nostre esquema de treball.

Inscripció Empreses
CA ES