Inversors assistents

Perfil Cec dels 232 inversors i fons que han acudit als Fòrums, amb especificació de sector d'interès i rang d'inversió.

A cada fòrum solen assistir 35-45 inversors de diferent perfil i target inversor, per poder validar el seu registre se'ls sol·licita la informació que s'extracta a continuació.

Les dades estan extractades de la informació facilitada pels inversors que han sol·licitat assistir a les diferents Edicions del Fòrum, per raons de confidencialitat s'han eliminat noms i dades de contacte.

 

CLASSIFICATS PER TIPUS D'INVERSOR:

Perfil Nombre inversors assistents
Capital 70
Family Office 15
Inversor privat / Fons 28
industrial 26
Banca i Finances 17
Agència de valors 2
Salut, Biotech 2
Energies renovables 2
Assessorament / Consultoria 33
Acceleradora 6
Diversos 24
Construcció 2
serveis Jurídics 4
Total 231

 

CLASSIFICATS PER IMPORT D'INVERSIÓ:

Objectiu Nombre inversors assistents
Fins 500.000 € 53
Fins 1.000.000 € 19
Fins 2.000.000 € 10
Fins 5.000.000 € 17
Fins 10.000.000 € 75
Fins 25.000.000 € 22
Fins 50.000.000 € 5
Fins 100.000.000 € 2
Sense definir 28
Total 231

 

CLASSIFICATS PER SECTOR D'INTERÈS:

Objectiu Nombre inversors assistents
Alimentació 3
automoció 2
Biotech, Sanitari 15
Capital, Finançament 4
Construcció 3
Distribució 4
Energia 4
Fabricació, comerç, serveis 9
generalista 79
Importació-exportació 3
Indústria 29
enginyeria 3
noves tecnologies 66
sector immobiliari 3
sectors productius 4
Total 231

 

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN FÒRUMS D'INVERSIÓ BARCELONA I MADRID

Inscripció Empreses
CA ES