Funcionament i Regles

Foro Capital Pymes no és un fons d'inversió. No inverteix directament com a societat. Són els inversors assistents als fòrums els que prenen les seves decisions d'invertir.

El funcionament i les regles són molt simples: Foro Capital Pymes posa en contacte inversors amb les millors oportunitats d'inversió en empreses PIME de més d'1 Milió d'euros de facturació i mercats consolidats. Als fòrums d'inversió també presenten startup consolidades a rondes d'inversió sèries A i B.

Els inversors de Foro Capital Pymes poden ser de diversos tipus:

  • Inversors Privats
  • Inversors industrials
  • Fons de Capital Risc
  • Capital de risc
  • Empreses i corporacions
  • Banca Corporativa
  • Entitats de finançament tradicional i alternativa

Només es pot assistir als fòrums mitjançant invitació i signatura dels documents de confidencialitat (NDA).

A més, el participant ha d'indicar si està en negociacions d'inversió amb alguna de les empreses que presenten al fòrum, ja que si no, significa que no hi ha contacte previ amb cap de les empreses.

La condició d'inversor de Foro Capital Pymes s'adquireix, amb invitació prèvia i mitjançant l'acceptació de Foro Capital Pymes de la sol·licitud, per un període d'un any natural, de data a data, renovable per altres períodes anuals.

La Xarxa d'inversors Foro Capital Pymes ofereix serveis per als seus membres, entre els quals hi ha el deal-flow continuat d'empreses en recerca de finançament per créixer. Per pertànyer a la Xarxa d'inversors, se sol·licita registre en aquest enllaç.

Al Fòrum d'inversió cada empresa disposa de 10 minuts per a la presentació en format powerpoint. A aquest temps s'hi afegeixen les preguntes que els inversors assistents traslladen. Un cop efectuada la presentació, el tracte és directe entre les empreses i els inversors assistents així com les negociacions posteriors per a la inversió en capital o finançament de l'empresa. Durant la celebració dels fòrums dinversió, lorganització intenta recollir el màxim nombre possible de contactes entre empreses i inversors.

 

Inscripció Empreses
CA ES