En el quadre següent es detallen les empreses presentades als fòrums, classificades per sectors.

Empreses presentades per sectors

Les empreses que vinguin a buscar capital als nostres fòrums d'inversió pertanyen a diversos sectors. En el quadre següent es mostra detalladament una classificació de totes en funció del sector al qual pertanyen.

Aquesta classificació posa de manifest la diversitat dins dels nostres fòrums d'inversió, no encasellant-se en cap i basant la selecció de les propostes d'inversió en la qualitat i la rendibilitat.

Si disposeu de Credencials de la Intranet, podrà accedir a cadascuna de les empreses, pot també enviar sol·licitud d'informació a inversors@forocapitalpymes.com.

Sector
Nombre d'empreses
Facturació mitjana (milions de €)
Capital mitjà sol·licitat (milions de €)
industrial 38 1,7 1
TIC 41 1,3 1
Alimentació 21 5,3 1,5
ecommerce/marketplace 19 4,5 1
Telecomunicacions 10 1,25 1,3
enginyeria 11 7,8 1,4
Tecnologia 22 1 1,3
Venda al Detall 15 3,4 1,4
Salut 23 1,5 1,2
Mitjans de comunicació 6 1 1,5
biotecnologia 11 2 2,2
Serveis 15 3,5 1,8
Energia 9 4,5 2,2
Mobilitat 7 0,5 1,8
Formació 8 1,4 1,2
Arts gràfiques 2 7,6 2
Oci 12 1,5 1
fintech 12 10 1
Aeroespacial 5 0,6 2,5
mediambiental 4 4 5,9
Consultoria 3 0,55 0,5
Altres 15 8 1,7
Sector primari (ramaderia i pesca) 2 1,1 1,5
Total 311 3,2 1,6

PRESENTA LA TEVA EMPRESA DAVANT INVERSORS PRIVATS

Inscripció Empreses
CA ES