Descobreix si la teva empresa és invertible

El següent qüestionari que us permetrà conèixer el grau d'invertibilitat de la vostra empresa. En tan sols 6 minuts, obtindràs informació de gran utilitat per a la teva empresa.

Com?

1. Completa el qüestionari.
2. T'enviarem una avaluació segons els paràmetres que hagis triat.

Saber si l'empresa és invertible és una de les preguntes més habituals entre els que les gestionen. És una pregunta freqüent entre moltes empreses pime, especialment, quan hi ha projectes de creixement per emprendre: desenvolupar nous productes, comprar nova maquinària, internacionalitzar, fer front a competència voraç, … Ja que és en aquests moments en què les empreses necessiten inversió per poder executar els projectes.  

Inscripció Empreses
CA ES