Procés de participació

Accedeix al millor ecosistema inversor a través de Foro Capital Pymes

Els fòrums d‟inversió permeten a les empreses presentar les seves propostes d‟inversió davant desenes d‟inversors en capital dins un marc de confidencialitat absoluta.

A causa de les mesures de seguretat i restriccions actuals, estem realitzant tota la nostra activitat online, obtenint excel·lents resultats. Els fòrums d'inversió en línia són el mitjà més ràpid i àgil per contactar amb inversors.


Procés de participació

1) Descarregar el Formulari-resum executiu

Les empreses interessades a presentar la seva proposta d'inversió davant de potencials inversors i entitats de finançament, han de descarregar resum executiu a través d'aquest formulari i enviar-lo emplenat perquè pugui ser analitzat per lequip. Un cop enviat el resum executiu, es farà una reunió amb l'empresa per valorar conjuntament l'encaix en el fòrum d'inversió. 

2) Valoració i selecció de propostes

L'organització selecciona les propostes que puguin encaixar amb el perfil d'inversor assistent.

Quines empreses encaixen als fòrums d'inversió?

  • Empreses de tots els sectors
  • Amb facturació superior a 0,5 M€ (exceptuant les empreses del sector Ciències de la vida o Startups en sèries A)
  • Rondes d'inversió de 500.000 € a 6.000.000 €

Com hem esmentat anteriorment, a les propostes seleccionades, se'ls proposa una reunió per videoconferència on l'empresa disposa de 5 minuts per explicar breument la proposta d'inversió. Posteriorment, es valora conjuntament la participació al fòrum, i en cas d'acord per ambdues parts, s'envia un correu d'acceptació oficial per presentar al fòrum d'inversió.

3) Assessorament i preparació de la presentació

L'equip de Fòrum Capital Pymes ofereix un assessorament personalitzat a totes les empreses seleccionades, aportant una sèrie de documentació de cara a preparar una excel·lent presentació per a inversors. Aquesta documentació permet a lempresa enfocar bé la presentació, posant focus en la proposta dinversió. És a dir, es treballa fons i forma de presentació.

Cada empresa disposa de 1 o 2 sessions individuals (1h de durada cadascuna) on rep el realimentació per part de l'equip, i també els comentaris i els suggeriments per acabar de perfilar la presentació.  

Al fòrum, cada empresa disposa de 8 minuts de presentació, per la qual cosa és fonamental destacar els aspectes més rellevants, per despertar l'interès dels inversors i tancar posteriorment el màxim nombre de reunions possible.

4) Presentació al Fòrum d'inversió

Les empreses seleccionades i que definitivament participen al fòrum d'inversió, atendran un cost variable sobre els capitals que posteriorment aconsegueixin en relació amb el fòrum, prèviament hauran atès una quota de presentació segons indicada al formulari.

Només tenen accés al fòrum els inversors registrats, validats per l'organització, i que prèviament han acceptat les condicions de confidencialitat de l'esdeveniment.

Als inversors assistents se'ls lliura l'agenda de l'esdeveniment, amb el programa i la informació referent a les empreses que presenten (nom, sector, import ronda, descripció de la companyia, nom del presentador i contacte).

La durada de cada presentació és de 8 minuts per empresa, més 7 minuts de Q & A on els inversors poden traslladar les seves preguntes a través del xat habilitat.

Després de cada presentació, es llança una enquesta, on els inversors indiquen si estan interessats a reunir-se amb lempresa.

Un cop finalitzades les presentacions, disposeu d'un temps d'intercanvi d'impressions i xarxa entre les empreses i els inversors assistents.

Quin perfil d'inversor va als fòrums d'inversió?

  • Capital de risc
  • Family Office
  • industrials
  • Fons regionals
  • Banca corporativa
  • Indústries i corporacions

Tots ells amb capacitat d'inversió superior a 0,5 M€ per projecte.

Les empreses seleccionades i que definitivament participen en el fòrum d'inversió, atendran un cost variable sobre els capitals que posteriorment aconsegueixin en relació amb el fòrum, prèviament hauran atès una quota de presentació segons indicada a l'esmentat formulari-resum executiu.

5) Generació de contactes i seguiment post Fòrum

Durant la celebració dels fòrums d'inversió, l'organització treballa per aconseguir el màxim nombre de contactes possibles per a cada empresa.

Els dies posteriors al fòrum, cada empresa rep informació de tots els contactes generats, així com sobre el perfil de cadascun. Entenem per contacte aquells inversors assistents i membres de la Xarxa que tenen interès a iniciar converses/negociacions amb les empreses.

Al llarg de les negociacions, l'organització està sempre a disposició de les empreses per donar suport i suport en tot allò necessari per aconseguir que l'empresa tanqui satisfactòriament la ronda d'inversió plantejada.

Són moltes les empreses que han aconseguit finançar-se després del seu pas pel Fòrum Capital Pymes 

Inscripció Empreses
CA ES